Gemeentelijke Muziekschool
Jaap Prinsen

Korte Zijlweg 9B
2051 BD Overveen

0235277470 (tussen 13:00 & 17:00)

muziekschool@bloemendaal.nl

Facebook | Instagram

Inschrijven Muziekles
Direct aanmelden voor seizoen 21/22

Samen muziek maken. Wil je een instrument leren spelen, leren zingen?

ALGEMENE INFORMATIE

Om leerlingen te stimuleren en podium-ervaring te laten opdoen organiseert elke docent een of meerdere voorspeelavonden per jaar. Tijdens deze voorspeelavonden doen de leerlingen podiumervaring op en kunnen ouders zich op de hoogte stellen van de vorderingen van hun kinderen.

Het Speeltuinorkest en de groepen Muziek en Beweging presenteren zich ieder jaar twee keer middels een openbare les. Verder organiseert de muziekschool enkele kamermuziekavonden waarbij leerlingen van verschillende docenten zich presenteren. In de kersttijd vindt een grote ensemble- uitvoering plaats, waarbij de ensembles van de muziekschool zich presenteren. Daarnaast vindt er ook een kerstuitvoering van de orkesten plaats. Het schooljaar wordt afgesloten met enkele grote heterogene uitvoeringen.

Agenda

Bekijk hier de data van evenementen

Aanmelden

Klaar voor een nieuw muzikaal avontuur!?

Rapportage

De muziekschool rapporteert een keer per jaar aan het eind van het cursusjaar over de vorderingen van de leerling. Docenten organiseren een of meerdere voorspeel-momenten per jaar, waarmee ouders ook kennis kunnen nemen van de vorderingen van hun kind.

Stichting tot Ondersteuning van de Muziekschool Bloemendaal

Ter bevordering van de contacten tussen leerlingen, ouders en mede-werkers van de muziekschool is de Stichting tot Ondersteuning van de Muziekschool Bloemendaal (STOMB)
in het leven geroepen. Meer informatie over de STOMB kunt u opvragen bij de administratie.

Verhuur van lokaliteiten aan derden

De aula en een aantal ruime lokalen worden voor repetities en concerten verhuurd aan koren, orkesten en ensem-bles. De lokalen bieden ruimte aan 20 tot 25 personen. In de gehoorzaal is ruimte voor maximaal 115 personen. Indien u geïnteresseerd bent in het huren van een van de lokaliteiten kunt u contact opnemen met de administratie, 023 – 5277470.

Tarieven

Algemene Muzikale Vorming

Speeltuinorkest 240
Muziek en Beweging 240

Vocaal en instrumentaal onderwijs

groepsles 30 min 453
groepsles 40 min 550
individueel 15 min (eens per 2 weken les) 372
individueel 30 min 728
individueel 45 min 1064

Ensembles en korte cursussen

Orkestprojecten, inwoner gemeente Bloemendaal 204
Orkestprojecten,  geen inwoner gemeente Bloemendaal 255
Diverse bands, inwoner gemeente Bloemendaal 204
Diverse bands, geen inwoner gemeente Bloemendaal 255
Popkoor, inwoner gemeente Bloemendaal 204
Popkoor, geen inwoner gemeente Bloemendaal 255
Muziektheater voor kinderen, inwoner gemeente Bloemendaal 204
Muziektheater voor kinderen, geen inwoner gemeente Bloemendaal 250
Korte Cursussen, inwoner gemeente Bloemendaal 87
Korte Cursussen, geen inwoner gemeente Bloemendaal 102