Gemeentelijke Muziekschool
Jaap Prinsen

Korte Zijlweg 9B
2051 BD Overveen

023 527 74 70 (tussen 13:00 & 17:00)

muziekschool@bloemendaal.nl

Facebook | Instagram

Inschrijven Muziekles
Meld je nu aan voor het nieuwe seizoen!

Samen muziek maken 🎵🎸🎷🎤🎹🥁 Leer een instrument spelen of zingen!

Muziek op maat

Het moet voor alle mensen mogelijk zijn om muziek te maken.

In de praktijk blijkt dat een aantal toch vaak buiten de boot valt. Zij hebben bijvoorbeeld een lichame- lijke of verstandelijke beperking, waardoor ze anders functioneren en een eigen benadering nodig hebben. Het kan ook zijn dat er door ontwikkelingsproblemen een andere begeleiding nodig is. Wanneer je daar aan tegemoet komt, blijken er veelal grote en ongekende muzikale mogelijk- heden. Een beperking wordt dan een kracht.

 

Ongekende muzikale mogelijkheden, een beperking wordt dan een.

Speciaal voor deze kinderen en volwassenen is de muziekschool het project muziek op maat gestart. Door dit project wordt muziekonderwijs bereikbaar voor iedereen, ook wanneer er sprake is van een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere ontwikkelingsproblemen.

Hoe werkt het?

Er wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt zodat de inhoud optimaal kan worden afgestemd op de leerlingen. Misschien wil je wel keyboard leren spelen of leren trommelen. Of misschien wil je wel lekker samen zingen en spelen op verschil- lende instrumenten. Of misschien heb je

al wel een heel ander lievelingsinstrument. Wanneer je je opgeeft, is er eerst een vrijblijvende kennismaking en intake om er met elkaar achter te komen wat het meest aansluit bij jouw wensen.

Hoe het aanbod in de praktijk er uit
gaat zien is dus grotendeels afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Dus schroom niet om contact op te nemen. Juist daarvan kunnen we leren en invulling geven aan onze wens de muziekschool nog breder toegankelijk te maken.

Loes Broere

Muziektherapie